KEO SỮA HAI THÀNH PHẦN GHÉP NGANG

CBI-GN01
CBI-GN01 là loại keo EPI-Bond ( Emulsion polymeric isocyanate ), Dinen 204 D4 có khả năng kết dính trong môi trường PH trung tính. Chuyên dùng trong ngành công nghiệp chế biến gỗ, được sản xuất phù hợp với các trường hợp ép nguội, ép nóng và đặc biệt là ép bằng sóng cao tần, thời gian đóng rắn nhanh, tạo lực liên kết cao, độ bền ổn định đối với nhiều loại gỗ, kháng nhiệt, kháng nước và kháng dung môi.

1.Tính năng kỹ thuật:

Thời gian tạo màng kéo dài phù hợp

 

với điều kiện sản xuất.
Không chứa chất formaldehyde và kim loại nặng.
Không bị đổi màu và xì keo tại đường ghép trong quá trình sử dụng.

2.Thông số kỹ thuật

Hạng mục CBI-GN02 chất xt DD44V 20L
Bề ngoài nhủ tương màu trắng Dung dịch màu nâu đỏ
Hàm lượng rắn ( % ) 47 – 49%  98%
Độ nhớt ( 25 0c ) 7000 – 9000 cps 300 – 400 cps
PH 6-8

3.Cỏch sử dụng:
Độ ẩm gỗ từ 8-12%
Tỷ lệ pha trộn keo CBI-GN02 với chất xúc tác DD44V 20L là 100kg keo pha với 12-15kg DD44V 20L
Thời gian sống của hỗn hợp keo và xúc tác sau khi pha tối đa là 60 phút
L ượng trải keo từ 200 – 250 gr /m2
Thời gian từ khi trải keo lên bề mặt gỗ đến khi ghộp tối đa là 10 phút
Thời gian lưu cảo tối thiểu là 45 phút
Lực ép từ 15-25 kfg/ cm2 ( Lực ộp tuỳ thuộc vào tỷ trọng từng loại gỗ )
Thời gian từ khi tháo cảo đến khi gia công tối thiểu là 3 giờ
Để đạt độ kết dính tốt nhất cần thời gian lưu hoá 7 ngày ở điều kiện bình thường

4.Bảo quản
CBI-GN02 đảm bảo sử dụng tốt trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng mặt trời và tránh xa tầm tay trẻ em

CBI-GN03
CBI-GN03 là loại keo EPI-Bond ( Emulsion polymeric isocyanate ), Dinen 204 D4 có khả năng kết dính trong môi trường PH trung tính. Chuyên dùng trong ngành công nghiệp chế biến gỗ, được sản xuất phù hợp với các trường hợp ép nguội, ép nóng và đặc biệt là ép bằng sóng cao tần, thời gian đóng rắn nhanh, tạo lực liên kết cao, độ bền ổn định đối với nhiều loại gỗ, kháng nhiệt, kháng nước và kháng dung môi.

1.Tính năng kỹ thuật:
Thời gian tạo màng kéo dài phù hợp với điều kiện sản xuất, tính ổn định cao.
Không chứa chất formaldehyde và kim loại nặng.
Không bị đổi màu và xì keo tại đường ghép trong quá trình sử dụng.

2.Thông số kỹ thuật

Hạng mục CBI-GN03 chất xt DD44V 20L
Bề ngoài nhủ tương màu trắng Dung dịch màu nâu đỏ
Hàm lượng rắn ( % ) 46 – 48%  98%
Độ nhớt ( 25 0c ) 8000 – 10000 cps 300 – 400 cps
PH 6-8

3.Cách sử dụng:
Độ ẩm gỗ từ 8-12%
Tỷ lệ pha trộn keo CBI-GN03 với chất xỳc tỏc DD44V 20L là 100kg keo pha với 12-15kg DD44V 20L
Thời gian sống của hỗ hợp keo và xỳc tỏc sau khi pha tối đa là 60 phút
L ượng trải keo từ 200 – 250 gr /m2
Thời gian từ khi trải keo lờn bề mặt gỗ đến khi ghộp tối đa là 10 phút
Thời gian lưu cảo tối thiểu là 45 phỳt
Lực ộp từ 15-25 kfg/ cm2 ( Lực ộp tuỳ thuộc vào tỷ trọng từng loại gỗ )
Thời gian từ khi thỏo cảo đến khi gia cụng tối thiểu là 3 giờ
Để đạt độ kết dớnh tốt nhất cần thời gian lóo hoỏ 7 ngày ở điều kiện bỡnh thường

4.Bảo quản
CBI-GN03 đảm bảo sử dụng tốt trong vũng 6 thỏng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng mặt trời và tránh xa tầm tay trẻ em

Chat với chúng tôi!!